وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان
زراعت غلات
انواع پروتینها درغلات
فتوسنتز و عملکرد غلات
زراعت غلات
غلات
غلات
ورس درغلات
انواع پروتینها درغلات
زراعت غلات
مقاله:کودهای مورد نیاز غلات
انواع غلات

برنج
برنج
اثر برهمکنش تراکم سوروف ( Echinochloa crusgalli ) و مقادير نيتروژن روي رشد و عملکرد برنج
ارزش غذایی برنج
مقاله فنی برنج Oryza sativa
برنج
همه چیز درباره برنج
پيشينه برنج در ايران | کشت برنج در ايران
اثر اجزاي ماشين و حالت جوانه بذر بر رشد بعدي گياهچه‌هاي برنج در کاشت مستقيم بذر جوانه زده با کود پاش
برنج رنگي
كاشت برنج
تأثیر فاکتورهای محیطی در مرحله گلدهی و پرشدن دانه گیاه برنج
كلروپتاسيم شدت بيماري لكه قهوه‌اي در برنج را کاهش می دهد
كود پتاسيم شدت بيماري آكاگاره در برنج را كاهش مي‌دهد
William Rice 0 برنج دو مقاله
Sullivan مقاله انگلیسی در مورد برنج
سبوس برنج فرآوري شده : جايگزيني مناسب براي غلات در جيره هاي طيور
مشخصات گیاه برنج
سطح زير کشت برنج در ايران

گونه های برنج
تاریخچه و خواص برنج
با عمود كردن برگ ساقه برنج، مي‌توان محصول را بيشتر كرد
اصلاح نوعی برنج هوازی راه حلی برای مقابله با بحران كمبود آب

گندم
ارزيابي دو روش غربالگري براي مطالعه مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت جهت کاهش ضايعات توليد در گندم
خصوصیات گیاه گندم Triticum spp
ویژگی گندم
گندم
گندم
مقاله گندم
ويژگي هاي گباه گندم
نوارهای شبدر و گندم بر عملکرد گندم در کشت مخلوط
جوانه گندم
تاريخچه گندم
مصارف درمانی تیره گندم
گندم . جو و پنبه موتانت
تيره گندميان Gramineae=Graminees
كشت ارقام گندم مقاوم، با شته روسي مبارزه کنید
خصوصیات گیاه گندم
گندم دورون
گل گندم قنطوریون
روش هاي كشت گندم
روش هاي كشت گندم
گندم Triticum Sativum
گندم
بهینه سازی بازﻳافت DNA از ارقام مختلف گندم ( . aestivumTriticum )
رقابت خردل وحشی ( Sinapis arvensis ) با گندم
رقابت خردل وحشی ( Sinapis arvensis ) با گندم

  مصارف درمانی تیره گندم
تيره گندميان Gramineae=Graminees
واژه نامه فارسی به انگلیسی گندم
رعايت تناوب زراعي گندم ديم با عدس، میزان توليد را افزايش می دهد
بررسي مدل رقابتي عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورامين

جو
سبوس برنج و گندم جاذبهای عالی برای جمع‌آوری برخی از آلاینده‌های مقاوم از محیط آبی مقاله های جو
عملكرد محصول جو تا 6 برابر افزايش مي يابد
جو
گندم . جو و پنبه موتانت
استفاده از روشهاي تشخيص سريع سرولوژيکي و مولکولي در تفکيک ويروسهاي عامل کوتولگي زرد جو
جو Hordeum

ذرت
ذرت در بحران بانك جهاني ژن
ذرت
علل متداول تلفات دماغه ذرت وعلل متداولي که باعث اتلاف در سکوي برش
قیاق(ذرت خوشه ای) Sorghum halapense
سیرغلات سبوس دار تخم بزرکوکنجد وذرت بوداده وآفتاب گردان
یولاف
براي كنترل بيماري پوسيدگي ساقه ذرت، از مصرف زياد كود ازته خودداري كنيد
ذرت
ذرت
ذرت مقاله ديگري از ذرت(2)
ذرت
ذرت بذری را آخر بهار بكاريد
ذرت بذری را آخر بهار بكاريد
بررسي اثر تنش خشکي روي برخی از گياهان علوفه ای( ذرت و سورگوم )در کرمان
ذرت
اثر تراكم بوته در عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در سيستان

Design by mohammad irandegani