بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان
نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۴/۰۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

توانايي گياهان در تصفيه پسابهاي صنعتي

 


در قرن اخير، رشد جمعيت، بزرگ شدن شهرها، افزايش توليدات صنعتي، كشاورزي و مصرف مواد شيميايي گوناگون باعث شده است آب و خاك بيش از هر زمان ديگري در معرض آلودگي قرار گيرد. ورود مواد آلاينده به آبها و رسوخ آن به بدن آبزيان به واسطه خطراتي كه براي انسان و ديگر موجودات ايجاد مي كند، بخش مهمي از آلودگي محيط زيست را شامل مي شود.
آلودگي ناشي از يون هاي فلزات سنگين كه روز به روز با پيشرفت صنعت بر مقدار و انتشار آنها افزوده مي شود، از مهمترين و خطرناكترين آلوده سازهاي زيست محيطي محسوب مي شود.
در ادامه تدابيري كه براي كاهش آلودگي آبها بكار گرفته مي شود، استفاده از گياهان براي تصفيه پسابهاي صنعتي به عنوان يكي از روش هاي مؤثر شناخته شده و گزارش حاضر نيز بر اين رويكرد نظر دارد.

خطر اصلي يون هاي فلزات به علت خاصيت تجمع پذيري آنها در بدن موجودات زنده است كه از طريق زنجيره غذايي در كل اكوسيستم به گردش در آمده و در اثر فعل و انفعالات شيميايي به مواد سمي و سرطان زا تبديل مي شود. با توجه به خطرات زيست محيطي و بهداشتي ناشي از فاضلاب ها و هم چنين مشكلات و محدوديت هاي موجود در زمينه تامين آب آشاميدني، بهسازي سيستم هاي تصفيه فاضلاب بسيار ضروري است و دانشمندان تاكنون توانسته اند، با استفاده از روشهاي مختلف بار آلودگي پساب وارد شده به محيط را كاهش دهند. يكي از مؤثرترين روش هاي كه در چند سال اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته است استفاده از گياهان در تصفيه پسابهاي صنعتي مي باشد. يكي از ابعاد تصفيه بيولوژيكي (استفاده از گياهان) در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين از جمله جيوه، كرم، سيانيد بسيار حائز اهميت بوده كه با كاشت گياهان در استخرهاي تصفيه و با به كارگيري تكنيك هاي جديد اين شيوه، درصد قابل ملاحظه اي از فلزات سنگين جذب گياهان شده و از محيط حذف مي شود.
با توجه به اينكه در روش ياد شده گياهان در سطح وسيعي، در محيط آبي كشت مي شوند، مي توان به ميزان درصد آب بازيافت شده بيشتري دست يافت. از سويي كاشتن گياهان علاوه بر هزينه مناسب، فضاي سبز قابل توجهي نيز ايجاد مي كند.
در اين روش با استفاده از مهندسي ژنتيك، توانايي گياهان براي استخراج مواد شيميايي از آب، خاك و هوا به كار گرفته مي شود. هزينه اين روش10 برابر كمتر از تكنولوژي هاي موجود است. به نظر كارشناسان گياهان عادي هم از قابليت تصفيه پساب ها برخوردارند اما سرعت آنها براي انجام اين كار بسيار كمتر از گياهاني است كه براي اين منظور توسط مهندسي ژنتيك پيشنهاد مي شوند.

در حال حاضر كشورهاي متعددي از جمله آلمان، كانادا، چين، كشورهاي آسياي شرقي از فناوري ياد شده براي كنترل مواد سمي توليدات صنعتي خود بهره مي برند. اين روش تاكنون در كشور ما در آزمايشگاه به صورت آزمايشي انجام گرفته است. گياهاني از خانواده ني، پرطوطي، صنوبر داراي آنزيمهايي هستند كه تواناي سم زدايي علف كش ها و ساير مواد آلاينده را دارند. اين گياهان مواد سمي را در بافتهاي خود ذخيره كرده و پس از كامل شدن ظرفيتشان به رنگ زرد در مي آيند. يكي از گياهان شناخته شده كه در تصفيه پسابهاي نساجي بسيار كاربرد دارد گياه آزولا است.
اين گياه، بومي خارج از كشور بوده كه با اكوسيستم ايران سازگاري خوبي نشان داده و مورد تحقيق قرار گرفته است. مواد رنگزا مي تواند طي فرايند هاي شيميايي به تركيبات ثانويه بسيار سمي و خطرناك سرطان زا تجزيه شود. بررسي اثرات زيست محيطي و اكولوژيكي اين مواد در پساب ها نشان مي دهد اين مواد از نفوذ نور جلوگيري كرده و در نتيجه بر فعاليت فتو سنتز گياهان آبزي اثر منفي مي گذارد. بر همين اساس كار شناسان پژوهشكده صنايع رنگ در اين طرح از گياه آزولا، تيره (Azolla Filiculoiedes) كه در نواحي شمالي كشور و به خصوص استان گيلان به عنوان آفت كاشت برنج شناخته شده براي حذف مواد رنگزاي اسيدي آلي استفاده كردند.
گياه آزولا از تالاب انزلي به تهران منتقل شد و در محيط آزمايشگاهي و با شرايط مشابه محيط زيست خود، به خصوص از نظر دمايي، مورد مطالعه قرار گرفت. براي بررسي از مواد رنگزاي اسيدي آبي براي شبيه سازي پساب استفاده شد كه ميزان حذف رنگ توسط گياه آزولا حدود90 درصد محقق گرديد.
عملكرد آزولا براي حذف مواد رنگزا در غلظت هاي مختلف از ppm 51 الي ppm 57 تحت شرايط وجود نور، تاريكي، افزودن پاره اي از نمك هاي مغذي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج نشان دهنده توانايي بيشتر گياه در شرايط وجود نور نسبت به تاريكي و وجود نمك هاي مغذي به منظور حذف بيشتر و سريعتر آلاينده ها بوده است.


ديدگاه كارشناسان
دكتر خشايار بديعي عضو هيات علمي گروه محيط زيست و رنگ پژوهشكده صنايع رنگ مي گويد: طي ساليان اخير آزمايش هاي موفقيت آميزي در زمينه تصفيه بيولوژيكي پساب هاي حاوي هيدروكربن هاي نفتي، آروماتيك هاي چند حلقه اي و پساب هاي آمونياك زا انجام پذيرفته است كه در تصفيه بيولوژيكي مورد آزمون و استفاده قرار گرفته اند شامل گونه هاي متفاوت گياهي، گونه هاي مختلف بيد، انواع علف ها، گياهاني مانند شبدر، يونجه، لوبياي چشم بلبلي، گياهان آبي مانند خزه و جلبك استخري و گياهاني كه ظرفيت بالايي براي ذخيره فلزات دارند مانند آفتابگردان و خردل هندي هستند.
گاهي اوقات ضايعات كشاورزي و صنايع غذايي نيز مي تواند در تصفيه پسابها مفيد واقع شود. دانشمندان در مطالعات انجام شده نيز به اين نتيجه رسيده اند كه پوست پرتقال كه از ضايعات محسوب مي شود، داراي ويژگي مناسبي براي جذب رنگ از پساب هاي صنعتي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

چرخ ها و لاستيک ها

 

 

– اجزایی که حرکت خودرو را، با درگيری (اصطکاک) با سطح ●

 

جاده، ميسر می سازند

 

 

.

 

پس تعليق، یکی از سيستم های اصلی در خودرو می باشد

 

 

.

 

با مرور این شمای کلی در ذهن، نوبت پرداخت به سه قطعه بنيادین هر سيستم

 

 

تعليق می رسد

 

 

: فنرها، کمک فنرها و ميل موج گير.

 

فنرها

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سيستم های تعليق خودرو چگونه کار می کنند؟

 

 

هنگامی که مردم در مورد کارایی اتومبيل فکر می کنند، معمولاً کلماتی نظير

 

 

: اسب

 

بخار، گشتاور و شتاب صفر تا صد به ذهن شان خطور می کند

 

 

. ولی اگر راننده نتواند

 

خودرو را کنترل کند، همه قدرتی که توسط موتور ایجاد می گردد، بدون استفاده است

 

 

.

 

به همين دليل، مهندسين خودرو تقریباً از هنگامی که به فناوری موتورهای احتراق

 

 

داخلی چهار زمانه دست پيدا کردند، توجهشان به سيستم تعليق معطوف گردید

 

 

.

 

کار تعليق خودرو، در به حداکثر رسانيدن اصطکاک بين لاستيک و سطح جاده، برای

 

 

فراهم آوردن هدایت پایدار، دست فرمان خوب و اطمينان از اینکه سرنشينان در راحتی

 

 

به سر می برند، خلاصه می شود

 

 

. در این مقاله ما به کاوش چگونگی کارکرد سيستم

 

تعليق می پردازیم، و اینک ه در طول سال ها چگونه متحول شده، و اینکه طراحی

 

 

سيستم های تعليق در آینده به کدام جهت سوق پيدا می کند

 

 

.

 

اگر جاده ها کاملاً صاف بودند و بدون هيچ دست اندازی، ما نيازی به سيستم تعليق

 

 

نداشتيم

 

 

. ولی جاده ها از صاف بودن فاصله زیادی دارند . حتی جاده هایی هم که به
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

سيستم مكان يابي جهاني ( Global Positioning System ) يك سيستم هدايت ( ناوبري) ماهواره اي اســت شـامل شبكه اي از 24 ماهواره درگردش كه درفاصله 11 هزارمايلي ودر شش مدارمختلف قراردارند .

در واقع یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است و این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.

 

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

موضوعات قابل بررسی در کشاورزی دقیق به شرح زیر است :

 

1- سیستم های مکان یابی

2- سنجش و آشکارسازی و پهنه بندی عملکرد محصول

3- آزمون خاک

4- سیستم های پهنه بندی اطلاعات جغرافیایی

5- تکنولوژی مقدار متغیر نهاده

6- سنجش از راه دور (Remote sensing)

7- پیامدها و اثرات کشاورزی دقیق

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

ماشین های کاشت:

 

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتندا زمین را شخم زده و پس از نرم و مسطح کردن مزرعه ، بذر را با دست روی زمین می پاشیدند و سپس بوسیله هرس بذر ها را زیر خاک می نمودند ولی از این تاریخ به بعد برای ائلین بار شخصی به نام ویلیام تی پنویوک از اهالی مارال بور شرقی پنسیلوانیا درذ ایلات مخاحده اقدام به ساخت یک ماشین بذر افشان ساده نمود .آمار سال 1880 میلادی نشان می دهد که 53% گندم های آمریکا توسط بذر افشان ها کشت می شد ساختمان اولین بذر افشان خطی عبارت بوده است از یک جعبه چوبی استوانه ای که در اطاف مر کز آن سوراخ هایی وجود داشت و از این سوراخ ها بذر ها روی زمین و خطوط موازی بطور مسلسل ریخته میشدند.

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

اندازه تراکتورهاتراکتورهای کشاورزی دارای انواع گوناگونی می‌باشند. اندازه آنها از تراکتورهای دوچرخ کوچک گرفته که دارای 10 اسب بخار قدرت می‌باشند. تا تراکتورهای بزرگ کمرشکن 8 چرخ که دارای بیش از 500 اسب بخار قدرت می‌باشند ،تغییر می‌کند. این گوناگونی و تنوع زیاد تراکتورها به خاطر گوناگونی و تنوع زیادکارهایی است که به کمک این وسیله انجام می پذیرد. بر این اساس تراکتورها را برمبنای نحوه کاربرد طبقه بندی می‌کنند. در ادامه طبقه بندی تراکتورها را ذکرمی‌کنیم.

 

 

 

تراکتورهای همه کاره (معمولی)تراکتورهای چرخ زنجیریتراکتورهای شاسی بلندتراکتورهای باغبانیتراکتورهای چمن زنیتراکتورهای حمل تنه درخت از جنگلتراکتورهای بارکن یا بیل مکانیکیتراکتورهای دستی (تیلر)انواع تراکتورهای چهار چرخ محرک

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

معرفی ماشین آلات کشاورزی...

66سال بعد از اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات، اولین ماشین بخار ( لکومتیو)

بعنوان منبع قدرت ثابت، که به کمک کابل برای اجرای شخم بکار می رفت در سال 1835

توسط یکنفر مکانیسین انگلیسی ساخته شد. جابجا کردن لکومتیو شخم زده شد. در سال 1846

در فرانسه، با نوع لکومتیو شخم زده شد. در سال 1878 اتومبیلی که شخم می زد بوجود

آمد. آنگاه در سال 1890 در آمریکا، نخستین تراکتور به اسم اول ساخته شد.

در اوایل قرن بیستم تراکتورهای به وزن بیست تن و بیست و دو تا چهل و پنج قوه اسب

بخار، ایجاد گردید.

تا سال 1917 طرحهایی برای تولید انبوه تراکتور سبکتر و کارآمدتر، تهیه شد. P.T.O (

شکافت تولید نیروی مکانیکی چرخان درعقب تراکتور) در سالهای پس از 1917 بکار رفت.

 

تراکتورهای سه چرخ در 1924 معمول گردید. و از آن پس این وسیله به تدریج از بنزینی

به نفتی و از نفتی به گازوئیلی تبدیل گشت.

در اواسط دهه 1930 استفاده از موتورهای دیزلی در تراکتورهای زراعی با بهره زیاد و

صرفه جویی در سوخت متداول شد.

کارخانجات فورد در سال 1917 و انترنشنال در سال 1923 شروع به تولید تراکتور کردند.

 

پیش از سال 1930 تراکتورها چرخ آهنی داشتند و از تاریخ مزبور به بعد طایر لاستیکی

جایگزین آن گردید. در همین دوره کارخانجات فرگوسن با اختراع دیسک به تکمیل تراکتور

پرداخت.

مخترعینی که به تشویق دولت انگلستان، موفقیتهایی در امر استفاده از نیروی موتور در

کشاورزی بدست آورده اند عبارتند از کستر در سال 1858 نیو کاستر در سال 1865، ورسستر

در سال 1863 ، لیسستر در سال 1868 و ولور در سال 1871.

دکتر « دانل آرهانت » نویسنده کتاب مدیریت تراکتور و ماشینهای کشاورزی، تاریخچه

تراکتور را نیز در کتاب خویش آورده است. گرچه مطالب وی، در برخی موارد با تاریخچه

ای که در فوق آمده مشابهت دارد ولی حاوی نکات تازه ای است که به منظور آگاهی

خوانندگان عینا در اینجا نقل می گردد:

امروزه دستگاه مولد قدرت برای کار مزرعه بای کم حجم، سبک و قوی باشد چون یک دستگاه

مولد قدرت متحرک می باشد. کارهای مزرعه در گذشته، بوسیله دستگاه قدرت نیمه ثابت

انجام می شد. ( بعنوان مثال با کابل برق) اشاره به ماشین بخاری که در بیرون مزرعه

می ایستاد و کابلی را به حرکت در می آورد و کابل به نوبه خود گاو آهنی را روی زمین

می کشید. و در آینده نیز ممکن است چنین شود. این تقریبا غیر قابل تصور است که روزی

به جای اینکه دستگاه قدرت را به مزرعه ببریم، مزرعه را به نزدیک دستگاه قدرت

بیاوریم. با این وجود بیشترین بازده قابل حصول، از آن نیروگاههای بزرگ و ثابت می

باشد.

سه تغییر اصلی در منابع قدرت مزرعه به وقوع پیوسته است: انسان به حیوان، حیوان به

موتورهای احتراق خارجی(بخار) و موتورهای احتراق خارجی به موتورهای احتراق داخلی...

امروزه عملا تمام قدرت مزرعه ، از موتورهای احتراق داخلی حاصل می شود و اکثر این

ماشینها روی تراکتور سوارند... کاربرد قدرتی سوای قدرت انسان در کشاورزی، از

زمانهای دور مورد توجه بوده است. قدرت حیوان در زمان ماقبل تاریخ بعنوان کمک به کار

بشر بخوبی بکار میرفت. با ابداع قدرت بخار در اوایل قرن نوزدهم، کوششهایی انجام

گرفت تا از نیروی بخار در مزرعه استفاده شود.

بعد از جنگهای داخلی آمریکا و تا سال

1920 قدرت بخار عموما برای کار شخم و تسمه مورد استفاده قرار می گرفت. به هر حال

دستگاه مولد قدرت بخار حجیم و سنگین بود و گرچه سوخت ارزان و آب معمولا مجانی بود

ولی صرف کار زیادی برای کار اندازی و سوخت گیری موتور لازم بود.

زمانی که موتور روی

ارابه نصب شد و به چرخهای عقب قدرت داده شد، ترکیب منتجه، گرچه نیرومند ولی اسباب

زحمت و غیر قابل کاربرد برای اکثر مزارع بود.

اولین ماشین کششی که از موتور احتراق داخلی استفاده می کرد در حدود سال 1890 ظاهر

گشت و همان وضعیت نا مناسب موتورهای بخار را داشت.

به هر حال، بتدریج که موتور

احتراق داخلی بهتر شد، نسبت به بخار وزن آن، از موتور بخار، پیشی گرفت و دوران

تراکتور سبک وزن قدرتمند و مناسب فرار رسید.

نام تراکتور یعنی کشنده در حدود سال 1906 بوسیله یک فروشنده ماشین الات، ضرب زده

شد.

بارانی

 

 

موتورهای تراکتور اولیه با نفت کار می کرد. زیرا در ثلث اول قرن بیستم نفت هم

فراوان بود و هم ارزان . طرح تراکتور در گذشته، تغییرات زیادی یافته و انتظار می

رود که در آینده نیز، تغییرات زیادی بنماید.

تراکتورهای اولیه، فقط واحدهای قدرتی خودگردانی بودند که از تسمه فلکه آن، برای خرد کردن و سایر کارهای درجا استفاده می شد.

تراکتورهای اولیه که برای شخم، بکار می رفت کشش زیادی داشتند ولی سرعت حرکت آنها کم

و بنابراین بازده قدرتی انها کم بود.

 

کارخانجات سازنده، متوجه شدند که یک نوع تراکتور که بتواند در همه کارها جانشین اسب شود، مطلوبتر خواهد بود. نتیجتا، چند تراکتور دوچرخی چرخ جلو محرک، تولید شدند که ادوات اسب کش را مستقیما به آن وصل می کردند. کارکردن ب این نوع تراکتور مشکل بود.

ولی اگر فرمان هیدرولیکی می بود و ادوات مخصوصی که امروزه ساخته شده اند، وجود می داشت، این نوع تراکتور می توانست ماندگار باشد.

آمادگی بازار در طی جنگ جهانی اول و ارزان شدن در اثر تولید توده ای، جهشی در تعداد و محبوبیت تراکتور بوجود آورد. ترقی روز افزون همچنین تعداد زیادی از کارخانجات کوچک را، به تولید تراکتور رهنمون کرد. تا سال 1920 تقریبا 100 کارخانه سازنده تراکتور وجود داشتند. در این زمان بود که آزمایشات تراکتور نبراسکا، بوجود آمدند.

این آزمایشات کوششی در ارزیابی تراکتورهایی بود، که در نبراسکا فروخته می شد. این آزمایشات همراه با رکود در قیمت محصولات کشاورزی در اوایل 1920 تعداد زیادی از کارخانجاتی را که بنیه مالی آنها کم و یا تراکتورهایش ناموثر بودند از صحنه خارج

کرد.

فقط شرکتهای با بنیه مالی قوی و آنهایی که تراکتورهایشان در مزرعه خودی نشان داده بودند، توانستند دوام بیاورند. این شرکتها، هسته هشت شرکت مهم سازنده تراکتورهای مزرعه در ممالک متحده آمریکا را بوجود آوردند.

قدم دیگر ساخت تراکتور، ارتفاع زیاد از سطح زمین، بود. کولتیواتور تراکتوری، اسبها

را از آخرین کاری که در مزرعه انجام می دادند آزاد ساخت. بعد از آزمایشاتی چند

کارخانجات نسبت به ساخت چرخ جلو دوتایی که به تراکتور فاصله کافی، نسبت به خط کشت می داد توافق کردند.

دیگر اینکه::::

 

ريشه لغوي

 

واژه تراکتور يک کلمه خارجي است. و معني آن «کشنده» مي‌باشد. اين واژه اسم فاعل ساخته شده از واژه (Tratiox) به معني کشش است.

اين کلمه به ماشينهايي اطلاق مي‌شود که جهت کشيدن يک بار يا يک وسيله بکار

مي‌ر‌وند. ‌در واقع تراکتور وسيله ايست که براي تامين قدرت مورد نياز جهت کشيدن

وسايل و تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرد. شايد اکثريت مردم با شنيدن کلمه

تراکتور ذهنشان به کشاورزي و کاربرد اين وسيله در کشاورزي معطوف گردد، ليکن لازم است بدانيم که تراکتورها داراي انواع گوناگوني مي‌باشند. مثلا تراکتورهايي با عنوان تراکتورهاي صنعتي و يا راهسازي نيز وجود دارند.

پيدايش ماشينهاي کشش (تراکتورها) به شکل امروزي در حدود 100 سال قبل آغاز شد.

نمونه‌هاي اوليه تراکتورها براي استفاده در مزارع و به منظور کشيدن وسايل کشاورزي مثل گاو آهن مورد استفاده قرار مي گرفتند. در اين انواع اوليه براي تامين کردن توان مورد نياز تراکتور از يک موتور بخار

استفاده مي شد. اين موتور بخار براي آنکه کار کند به مقادير زيادي آب و ذغال سنگ

نياز داشت.

 

بنابراين اين تراکتورهاي اوليه بسيار بزرگ بودند و نياز به مراقبت و

نگهداري زيادي داشتند بطوري که گاهي براي به حرکت درآوردن و استفاده از يک تراکتور ، موتور بخار به 15 نفر کارگر نياز بود.

 

اين مدلهاي اوليه تراکتور داراي چرخهاي

بسيار بزرگ فلزي بودند که مي توانستند وزن بسيار زياد تراکتور را تحمل نمايند.

البته فلزي بودن چرخهاي تراکتور باعث کاهش سرعت ماشين مي شد.

بنابراين در نمونه هاي بعدي و مدرن‌تر از چرخهاي لاستيکي استفاده شده است.

سير تکاملي تراکتورها با اختراع موتورهاي درون سوز روند سريعتري را پيدا کرد و

البته در کنار اين اختراع که باعث اضافه شدن توان تراکتورها شد ، متعلقات و مکانيسم

هاي پيچيده اي نيز مختص تراکتورها طراحي و استفاده شده است ، که نتيجه آن ساخت تراکتورهاي بسيار مدرن و همه کاره در حال حاضر است.

بارانی

 

منبع : مرکز مقالات کشاورزیAKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۲۶ توسط محمد

موتور

موتور ساخت شركت موتورسازی سیزو دیزل فنلاند (  Sisudiesel) بوده و در طراحی تخصصی آن شرایط دشوار عملیات زراعی مد نظر قرار گرفته است. توان موتور بر اساس استاندارد ISO14396 معادل 184 اسب بخار می‌باشد. رعایت مواردی همچون حفظ دور مشخصه موتور در یك سطح عملی و قابل قبول، افزیش میزان گشتاور در دورهای پایین موتور، تثبیت گشتاور در محدوده مناسبی از تغییرات دور موتور، افزایش راندمان با مصرف سوخت قابل قبول و . . . سبب شده است تا كارآیی موتور بهبود یابد.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۱۶ توسط جواد امینی

کلاچ

كلاچ وسیله ایست كه براساس وجود اصطحكاك بین دو سطح كار می كند و وظیفه اش قطع و وصل در انتقال توان از میل لنگ و موتور به جعبه دنده است.

در مورد كلاچ دو حالت وجود دارد: 1- حالتی كه پا بر روی پدال فشار نمی آورد.  2- حالتی كه پا بر روی پدال فشار می آورد.

كلاچ از پدال، محور اتصال پدال و توپی بلبرینگ، توپی بلبرینگ، بلبرینگ، صفحه‌ی تماس بلبرینگ و سطح انگشتی ها، انگشتی ها، فنرها، پوسته فنر، میله‌ی اتصال پوسته فنر وصفحه‌ی فشاردهنده، پیچ تنظیم طول فنر، استكانی های فلزی كه فنر داخل آن قرار می گیرد، صفحه‌ی فشاردهنده، صفحه كلاچ كه بر روی آن لنت كوبی شده است و شافت كلاچ كه وظیفه‌ی انتقال توان به جعبه دنده را برعهده دارد تشكیل شده است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۱۶ توسط جواد امینی

ماشین های کشاورزی

 

واژه نامه فارسی به انگلیسی چند نمونه دروگر:

 

جمع آوری از کتب دیکشنری کشاورزی-ماشین های کشاورزی -(توسط کشاورز تنها-محمد آروین)

 

دروگر بشقابی با بازوی جمع شونده retractable disk mower

 

دروگر تراکتور دوچرخ front cutter bar for walking tractor

 

دروگر چکشی flail mower

 

دروگر دوار rotary mower

 

دروگر دو اره ای double knife cutter bar

 

دروگر دو تیغه ای double knife mower

 

دروگر ردیف کن harvester windrower

 

دروگر ساقه کوب mower conditioner

 

دروگر شانه ای cutter mower

 

دروگر علوفه hay mower

 

دروگر علوفه mower

 

دروگر کنار ریز side delivery reaper

 

دروگر گام بلند coarse figer spacing cutter bar

 

دروگر گام بلند cutter bar for high cut

 

دروگر گام کوتاه cutter bar for low cut

 

دروگر گام کوتاه fine finger spacing cutter bar

 

دروگر موتوری motormower

 

دروگر میان گام cutter bar for middle cut

 

دروگر هیدرولیکی hydraulic mower

 

دماغه header

 

دماغه بلال کن corn head

 

دماغه ذرت چین corn header

 

دماغه بردارنده نوار windrow pickup

 

دماغه بلال چین ear corn snapper

 

دماغه چکشی flail head

 

دماغه خوشه چین header

 

دماغه ساقه های باقیمانده stover head

 

دماغه شانه برش cutter bar head

 

دماغه محصول ردیفی row crop head

 

ذرت چین corn picker

 

ذرت دانه کن corn sheller

 

ذرت کار corn planter

 

بزرگترین پایگاه مقالات کشاورزی و کلیه گرایشهای آن


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۱۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۰۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی


عيب يابي و رفع عيب ديسكها

عيب يابي كه در هنگام كار كار با ديسكها ممكن است رخ دهند، دلايل احتمالي و راه حلهاي احتمالي اين عيبها در جدول زير خلاصه شده است.راه حل احتمالي دليل احتمالي مسئله

آن را به شيوه‌اي مناسب تراز كنيد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ديسك تراز نيست.

1-كشش جانبي به تراكتور وارد مي‌شود.

زاويه گروههاي چپ و راست را با هم برابر كنيد.

زاويه گروهها يكسان نيست.

زاويه گروهها را كاهش دهيد يا چرخهاي حامل را پايين‌تر ببريد.

عمق كار زياد است.

2-چرخهاي تراكتور زياد بكسوات مي كنند.

وزن روي چرخهاي جلو كافي نيست.

زاويه گروهها را كم كنيد.

عمق كار گروههاي عقبي زياد است.

3-در وسط راه كار پشته ايجاد مي‌شود.

طول آن را كم كنيد تا دستگاه تراز شود.

بازوي مياني در انواع سوار درست تنظيم نشده است.

 

آن را به روشهايي كه شرح داده شد تراز كنيد.

دستگاه تراز طولي ندارد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۵/۱۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

. آیامی دانستید فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر میکند.


. آیامی دانستید هر آمریکایی به طور میانگین ۲ کارت اعتباری دارد.


. آیامی دانستید قلب انسان میتواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند.


. آیامی دانستید متداولترین نام در دنیا محمد است.
                 آیا میدانید ؟؟؟!!!


. آیامی دانستید زبان قویترین ماهیچه در بدن است.


. آیامی دانستید روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.


. آیامی دانستید ستاره دریایی مغز ندارد.


. آیامی دانستید زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک میزنند.


. آیامی دانستید شما نمیتوانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید.


. آیامی دانستید انسانهای راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دستها عمر میکنند.


. آیامی دانستید لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.


. آیامی دانستید درآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد تمام کارکنان این کمپانی در کشور مالزی است.


. آیامی دانستید هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه
month هم قافیه نمیشود.


. آیامی دانستید مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست میافتند.


. آیامی دانستید هر انسانی در طول زندگیاش به طور میانگین ۸ عنکبوت را در حال خواب میخورد.


. آیامی دانستید گربه ماهی بیش از ۲۷۰۰۰ عضو چشایی دارد.


. آیامی دانستید کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که میسوزاند فقط ۱.۵ متر حرکت میکند.


. آیامی دانستید صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد.آیا میدانید ؟؟؟!!!

. آیامی دانستید که خوک*ها به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند؟


. آیامی دانستید که فندک قبل از کبریت اختراع شد؟


. آیامی دانستید که سالانه ۴ هزار نفر غیر سیگاری در اثر همنشینی با افراد سیگاری به سرطان ریه مبتلا شده و جان می سپرند؟


. آیامی دانستید که در زیمبابوه از هر ۵ نفر یکی مبتلا به بیماری ایدز است؟


. آیامی دانستید که در سوید سالیانه از ۹ میلیون جمعیتی که دارد فقط ۱۷۰۰ نفر می
میرند؟


. آیامی دانستید ایران به سی کشور جهان تسهیلات نظامی صادر می کند؟آیا میدانید ؟!!!


. آیامی دانستید که تقریبا ۶۵ درصدوزن انسان را اکسیزن تشکیل میدهد؟


. آیامی دانستید که هر ۱۳ دقیقه یک کتاب جدید در امریکا منتشر میشود؟


. آیامی دانستید که حد متوسط مطالعه کتاب در بین ایرانیان ۳ دقیقه در سال است.


. آیامی دانستید که رشد تعداد ماشینها در جهان سه برابر رشد جمعیت انسانهاست.


. آیامی دانستید که از جمعیت ۶ میلیاردی جهان ۵/۱ میلیارد نفر از اب اشامیدنی محرومند و ۶/۱ میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند.


. آیامی دانستید که سرطان سینه چنانچه در مراحل اولیه باشد حتی با ماموگرافی
نمیتوان پی به وجود ان برد مگر اینکه چند سال از رشد ان گذشته باشد؟ بد نیست
بدانید مصرف لیمو ترش از ابتلا به بیماری سرطان سینه جلوگیری می کند


. آیامی دانستید که در ایران سالانه ۲۸ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از
دست می دهند. این امار در جهان یک میلیون دویست هزار نفر میباشد که نود در
صد ان مربوط به کشورهای جهان سوم میباشد.


. آیامی دانستید که در هر دقیقه نسل یک موجود زنده در جهان منقرض می شود.
آیا میدانید ؟؟!!!


. آیامی دانستید که مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند.


. آیامی دانستید که بیشتر هواپیماها صندلی شماره ۱۳ را ندارند.


. آیامی دانستید که اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراددرشب بیشتر از قهوه و کافین
است.


. آیامی دانستید که ۵۵درصدسوانح هوایی در زمان نشستن هواپیماو۳۰درصد در
هنگام برخاستن هواپیما رخ می دهد.


. آیامی دانستید که در تایوان بشقاب های گندمی درست میشودوافراد بعد از خوردن
غذابشقاب هایشان را هم می خورند.


. آیامی دانستید که گوش و بینی درتمام طول عمر انسان در حال رشد می باشند و
بزرگتر می شوند.


. آیامی دانستید که آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست می باشد.


. آیامی دانستید که اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن ان شدند
ایرانیان بودند.


. آیامی دانستید که بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است و عمیق ترین نقطه ان
به ۴۳۳۰متر میرسد.


. آیامی دانستید که فقط پشه ماده نیش می زند و از پروتین خون مکیده شده جهت
تخم گذاری استفاده می کند.


. آیامی دانستید که به طور متوسط شما روزی ۵۰۰۰کلمه صحبت میکنید که۸۰% ان
با خودتان است!

. آیامی دانستید که هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار عدسی است.


. آیامی دانستید مقاومت موش صحرایی در برابر بیآبی بیشتر از شتر است.


. آیامی دانستید جمعیت میمونهای هند بالغ بر ۵۰ میلیون است.


. آیامی دانستید یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن ۲۲۰۰ انسان در اختیار دارد.


. آیامی دانستید ۳۵۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد.


. آیامی دانستید نوشابههای زرد رنگ، زیانبارتر از نوشابه های سیاه رنگ هستند.


. آیامی دانستید شش چپ، اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید.


. آیامی دانستید تعداد سلولهای گیرنده بویایی در سگهای معمولی، یک میلیارد و در سگهای شکاری،۴ میلیارد عدد است
                                       آیا میدانید ؟؟!!!

. آیامی دانستید رشد کودک در بهار بیشتر است.


. آیامی دانستید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.


. آیامی دانستید در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ (کلسیم) وجود دارد.


. آیامی دانستید هر تکه کاغذ را بیش از 9 بار نمی توان تا کرد.


. آیامی دانستید وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد.


. آیامی دانستید تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است.


. آیامی دانستید حلزون می تواند سه سال بخوابد.


. آیامی دانستید فیل ها قادر به پریدن نیستند.


. آیامی دانستید شن خیس از شن خشک سبکتر است.


. آیامی دانستید تا زمانی که غذا با بزاق مخلوط نشود، مزه اش احساس نمی گردد.


. آیامی دانستید گاونر کوررنگ است و فقط به حرکت شنلی که گاوباز در جلوی او تکان می دهد حساس است. دیگر فرقی نمی کند شنل چه رنگی باشد.


. آیامی دانستید قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است.


. آیامی دانستید فقط قورباغه های نر قورقور می کنند.


. آیامی دانستید لایه ی اوزون فقط به اندازه دو سکه ی روی هم ضخامت دارد.


. آیامی دانستید رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست.


. آیامی دانستید قرنیه ی چشم انسان خون ندارد.


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۲/۲۹ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
چرا محصولات کشاورزی به خوبی رشد نمی کنند ؟ ممکن است اسم ماشین آلات خاک ورزی سوال برانگیز باشد .
این تحقیق برای پاسخ گویی به تعدادی از سوالات شما طراحی و گرد آوردی شده است:
چهار هدف اصلی در خاک ورزی:
1.مخلوط کردن بقایای گیاهی و حاصلخیزی خاک و غیره
1. آماده سازی بیتر بذر


3.کنترل علف های هرز


4.حفظ منابع آبی و خاکی

خاک ورزی را با توجه به مقدار مخلوط شدن و زیر و رو شدن خاک در زمان عملیات تقسیم بندی می کنند 
خاک ورزی اولیه معمولا خاک سطحی و اغلب بقایای گیاهی را برگردان می کند . خاک ورزی اولیه اغلب اولین عملیات پس از برداشت محصول می باشد.
ماشین آلات خاک ورزی ثانویه مقدار کمی از خاک و بقایای مانده از گیاهان را با خاک مخلوط و دفن می کنند.
بنا به دلایل خوب و منطقی بسیاری ما در زمین های زراعی کشت می کنیم در حالیکه از طرفی ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد . اگر سطح خاک خالی و دارای پوشش نباشد یک عامل بسیار خوب برای فرسایش توسط باد و آب است
فرسایش یک مسئله مهم است زیرا ما خاک حاصلخیز سطحی که تشکیل شده از مواد آلی و مغذی است را از دست می دهیم و این باعث کاهش حاصلخیزی و باروری خاک میگردد. روش های مدیریتی جهت کنترل فرسایش میتواند کار آمد باشد.
در یک سیستم مدیریتی جدید از خاک ورزی سبک و ناچیز و همچنین باقی گذاشتن بقایای گیاهی در سطح خاک استفاده می شود. در سال های اخیر اکثر کشاورزان از این راه و روش استفاده می کنند به این روش بدون خاک ورزی ، سیستم مدیریتی باقی مانده های گیاهی ، حفظ خاک و خاک ورزی و .... می گویند .
گاوآهن های برگردان دار:
این نوع گاوآهن ها در اروپا استفاده می شده و از آنجا به سایر نقاط جهان منتقل شده است این نوع گاو آهن ها 90 تا 95 درصد بقایای گیاهی را در هر سری عملیات دفن می کنند و تنها 5 تا 10 درصد از بقایا و خاک سطحی زیر و رو نمی گردد .
گاو آهن های دیسکی:
این نوع گاوآهن ها در سر تا سر آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و 80 تا 90 درصد بقایای گیاهی را برگردان می کند و تنها 10 تا 20 درصد بقایا در سطح خاک باقی می ماند.
گاو آهن های چیزل:
این نوع گاو آهن

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۱/۱۲ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
تنظیم کمباین و رفع ایرادهای آن در برداشت گندمهنگامی که دانه های گندم سخت شدند و ديگر با ناخن تقسيم نمی شدند و رطوبت دانه ۱۴٪ شد، هنگام درو می باشد . برای برداشت بايد از کمباين های که معاينه فنی شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ريزش بيشتر از ۵٪ نداشته باشند .
تنظیمات کمباین برای گندم در جدول زیر آمده است:

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۱/۱۲ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
1. Power Tiller (item no 27)
Purpose: A prime mover in which direction of travel & its control for field operation is performed by the operator walking behind it. It is also known as hand or walking type tractor.

2. Agricultural Tractor (Wheeled) (item no 28)
Purpose: A self propelled wheeled vehicle having two axles more particularly designed to pull, push, carry and operate implements & machines used for Agricultural work (including forestry work)


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۳۰ توسط مهندس نور محمد کرم زهی

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۳/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

برنج
کاشت ، داشت و برداشت در بادام
گیاه شناسی
آفات برنج
موز
شاهی
روش نگهداری گل های مختلف
اکسین چیست ؟ ماهیت اکسین
خاک شناسي همه چیز
اکسين
خانواده آکانتاسه
خرما میوه ای كامل و مقوی
ارزشيابي در بخش كشاورزي
ترویج و آموزش کشاورزی
پرورش جوجه های گوشتی
اقتصاد خرد
آشنايي با سن گندم
تراکتور
برنج
تلفات ازت
تحمل به شوري ارقام يونجه
مقابلة گیاهان با تنش خشکی
پسته
انبه
نخل مرداب
گل نرگس
گیاهان آپارتمانی
لیندا
سن سی ویرا
چاودار
غلات
زرد آلو
درختان
محصولات باغی
سیب
میوه
درخت
موارد استفاده از گیاهان
گردو
گل گاو زبان
زغفران
بادام
انار
ارزش غذایی برنج
فرایندهای جوشکاری
فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی
تالاسمي
مقاله فنی برنج
گلابی
خصوصیات گیاه گندم
زنبور عسل
درخت گردو
آرتیشو ( کنگر فرنگی
گيلاس
زرد الو
انجیر
ترویج زنان روستایی
انجیر
کودهای شیمیایی
تره
مرزه
کرم گلوگاه انار
پرورش ماهی
علفهای هرز مزارع برنج
ماتیولا(شب بو)
آفات و بيماريهاي گياه گل رز
اسطوخودوس
لیست ادوات باغبانی
گیاهان خانواده آکانتاسه
نکاتی چند در مورد نگهداری گل های آپارتمانی
پودوکارپوس podocarpus
سینداپسوس (پتوس) scindapsus
كنترل علفهاي هرز
گل جالیز
بگونیا
سنجد
خرمالو
آواکادو
گوجه سبز
آقطی سیاه
بنه
گز
کوهنگ
انگور
درختان عجیب
ماشین های مدرن پلیس
گیاهان دارویی
عوامل موثر در فرآیند های نموی درختان میوه
خواص میوه ها
زعفران
تكنولوژي زيستي
نگهداري از ميوه ها
گل شاهپسند
آهار
عناب
کشت گلخانه ای
توصيه هائي جهت مقابله با خشكسالي و عوارض آن در باغات ميوه
هلو
ماشین های کشاورزی
عکس از انگور
چندمیوه و خواص آنها
تاج خروس
گوجه فرنگی
گل ختمی
پاپایا
Peach Leaf-Curl
شناسایی ومبارزه با علفهای هرز پهن برگ گندم
Peach -- Powdery Mildew
منابع کارشناسی ارشد ترویج وآموزش
تکنولوژی در کشاورزی سنتی
کشاورزی پایدار
کشاورزی پایدار
بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
نقش آموزشگر بزرگسال:
ترویج و آموزش زنان روستایی
نقش دانش بومی در کشاورزی پایدار
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران
علفهای هرز
آفتابگردان
تعیین وزن
شیر خشک زینتی cotoneaster
تقویم زمانی هرس درختان
لیست گلها و گیاهان زینتی
گل و گیاهان زینتی
محصولات باغبانی
كاهش ضايعات محصولات باغي در دوره پس از برداشت
گلرنگ
خواب بذر یا دور مانسی dormancy
وسایل باغبانی
آماده کردن گلدانها جهت کاشت بذرها
سیب زمینی
منابع ارشد افتصاد کشاورزی
ذرت
تیره بارهنگ Plantaginaceae
علف های هرز با نام علمی
آشنایی با انواع و منشا’ نخل های زینت
هیدروپونیک
شناسایی اصول داشت وتکثیر فیکوس
برگ درختان
زیتون
فواید زیتون
موز
فرآیندهای تشکیل انواع خاک
تعريف و مفاهيم خاک
عوامل تشکيل دهنده خاک
هواديدگی
روش نگهداری گل ها
نگهداری گل های آپارتمانی
هرس کردن درختچه ها
خاک مناسب جهت کاشت داودی
زیتون
موز
برگ درختان
آويشن كوهي يكي از گياهان زيبا و معطر
خواص قسمت هاي ديگر درخت انار
خاصیت ضد سرطانی آب انار‎
کُوهِنگ در کوهستان هرمزگان
آقطی سیاه حاوی سامبوسین
خواص درمانی اسطوخودوس
خرما میوه ای كامل و مقوی
انجير، تعرق را زياد مي‌كند
آرتیشو ( کنگر فرنگی )
فرآوری گیاهان دارویی
فواید استفاده از شاهی
خواص داروئی سیب
فوايد دارویی آواکادو
خواص دارویی موز
گیاه دارویی خرزهره
خواص دارویی فلفل
) صبر زرد (آلئه ورا
گیاه دارویی شاه تره
گیاه دارویی افسنطين
گیاه دارویی بذر البنج
خواص دارویی انبه
گیاه دارویی پیچک
عروسك پشت پرده
اناروخواص آن
گیاه دارویی گرمك
گیاه دارویی سپستان
خواص مفيد بادام
كدوي تخم كاغذي
خواص زعفران
گیاه دارویی شويد
تره.Allium sp
خواص سیب ترش
خواص میوه ها
گیاه دارویی آشنان
گز درختى زيبا
هندوانه ابوجهل
گیاه دارویی سنا
خواص مرزه
خواص گردو
خواص انار
درخت بنه
فواید زیتون
خواص به
فایده انار
گل قاصد
عناب
كرچك
اسفرزه
اویشن
سنجد
انجیر
منداب
باریجه
اسپند
آكاسيا
شلغم

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۲/۲۹ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

 بقیه عکس ها داخل ادامه ی مطلبادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۲/۱۰ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ