بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان
بررسي اثر تراكم كاشت بر صفات مختلف ارقام اميدبخش سورگوم علوفه‌اي :

در اين تحقيق سه رقم سورگوم علوفه‌اي به نام‌هاي KFS2, KFS1 و KFS3 با استفاده از طرح آماري فاكتوريل بر پايه بلوك‌هاي كامل تصادفي به منظور تعيين مناسب‌ترين تراكم كاشت در سه تكرار به مدت دو سال (81-1380) در كرج كاشته شدند. تراكم‌هاي مورد بررسي 167، 208، 278 و 417 هزار بوته در هكتار بودند. كود فسفات آمونيوم بر مبناي 115 كيلوگرم P2O5 و در مجموع 183 كيلوگرم در هكتار نيتروژن در چهار نوبت مصرف شد. از همه تيمارها دو چين علوفه برداشت شد. چهار صفت شامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه، عملكرد علوفه‌تر و خشك در هر چين يادداشت‌برداري گرديد و برداشت از سطح 7.8 مترمربع به عمل آمد. داده‌هاي دو سال مورد تجزيه واريانس مركب قرار گرفت و ميانگين به روش دانكن مقايسه شدند. نتايج تجزيه واريانس مركب نشان داد بين سال‌ها به جز براي ارتفاع بوته، ارقام به جز براي تعداد پنجه، اثر متقابل سال× رقم به جز براي تعداد پنجه، تراكم كاشت، اثر متقابل سال× تراكم كاشت به جز براي عملكرد علوفه خشك، اثر متقابل رقم× تراكم كاشت و اثر متقابل سال× رقم× تراكم كاشت به جز براي ارتفاع بوته اختلاف معني‌دار در سطح 1% وجود دارد و فقط اختلاف موجود در اثر متقابل رقم× تراكم كاشت براي ارتفاع بوته در سطح 5% بود. با مقايسه ميانگين‌ها به روش دانكن، همه صفات مورد بررسي در سال اول و در گروه اول قرار گرفتند. ارقام KFS1و KFS3 به ترتيب از نظر عملكرد علوفه تر با 126.7 و 124.5 و علوفه خشك با 24.38 و 23.05 تن در هكتار و از نظر ارتفاع با 186 و 178 سانتي‌متر در گروه اول قرار گرفتند. كمترين عملكرد علوفه خشك به ميزان 20.18 تن در هكتار از رقم KFS2 و بيشترين و كمترين عملكرد علوفه خشك به ترتيب در تراكم‌هاي كاشت 278 و 417 هزار بوته در هكتار به دست آمد. گرچه تعداد پنجه در چين اول با چين دوم اختلاف معني‌داري داشت، ولي ارقام مورد بررسي در متوسط دو چين از نظر تعداد پنجه تفاوت آماري نداشتند.

منبع: مرکز مقالات کشاورزینوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
سیب زمینی‌ها (Solanum Tuberosum) توبرکولهائی هستند که روی ساقه‌های زیر زمینی بعضی جنسهای سولانومها مخصوصا سولانوم توبروزوم ایجاد می‌شوند. این توبرکولها از زمانی که اسپانیولیها به کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو ، بولیوی و شیلی قدم نهادند شناخته شدند و در قرن شانزدهم کشورهای انگلستان ، هلند ، اسپانیا ، ایتالیا و فرانسه از توبرکولهایی که از آمریکا آورده شده بود سیب زمینی را بدست آوردند. در آن زمان به علت عقاید و نظرات خاصی که علیه کشت سیب زمینی وجود داشت کشت آن رونق چندانی نیافت ولی پس از تبلیغات و فعالیتهایی که از طرف شخصی به نام Parmentier صورت گرفت کشت آن رونق و توسعه یافت تا امروز که به پایه کنونی رسیده است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۱۱/۰۴ توسط نور بخش رئیسی

الوئه

صبر زرد(آلوئه ورا)

 

 

صبر زرد(شاخ بزي) گياهي است علفي و چند ساله با برگ‌هاي ضخيم، گوشتي و دراز. حاشيه‌ برگ‌هاي آن کمي پيچ و خم‌دار و داراي تيغ است. گل‌هاي آن‌ به‌صورت خوشه‌اي زيبا در انتهاي محور ساقه گل‌دار و به رنگ سبز مايل به زرد قرار دارند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۲۳ توسط مصطفی گلوی
گلرنگ (زراعت گیاهان صنعتی


گیاه گلرنگ
خصوصیات گیاهی: گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L . از تیره مرکبه ( compositae) و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید . گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد می کند . میوه گلرنگ همانند میوه آفتابگردان به صورت فندقه است . دانه از نظر شکلی شبیه یک دانه کوچک آفتابگردان است و به رنگهای سیاه ، زرد ، سفید یا کرمی با سطح خارجی صاف دیده می شود . ذخیره روغن در لپه ها انجام می شود . وزن هر دانه گلرنگ از 35 تا 50 گرم متغیر می باشد .

سازگاری: گلرنگ
گیاهی بلند روز است ، اما گلدهی آن در هوای گرم به میزان قابل توجهی جلو می افتد . گیاهچه های جوان به سرما مقاومند . اما گیاه با انتقال از مرحله رویشی به مرحله زایشی به سرما حساس می گردد . گلرنگ به گرما نیز مقاوم است و در صورت وجود رطوبت کافی در خاک می تواند ماکزیمم حرارتهای حدود 40 درجه سانتیگراد را تحمل کند . به هوای مرطوب بخصوص در دوران گلدهی علاقمند نیست . زیادی رطوبت هوا در این دوره گلدهی موجب توسعه بیماریها و آفت عملکرد می گردد . گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و توسعه یافتگی به خشکی مقاوم است . اما مقاومت آن به خشکی از جو کمتر می باشد . گلرنگ به آب ایستادگی و کمبود تهویه نیز حساس است . گلرنگ خاکهای عمیق ، دارای بآفت متوسط و اسیدیته حدود خنثی را ترجیح می دهد .

تناوب زراعی: گلرنگ به بیماریهای خاکزی حساس بوده و نبایستی بیش از یکبار طی چهار سال متوالی در یک قطعه
زمین کاشته شود و یا با گیاهان حساس به بیماری بوته میری جالیز در تناوب قرار گیرد .

مثالهایی از تناوب گلرنگ در کشت بهاره آبی بصورت زیر است :

شبدر ـ ذرت ـ گلرنگ ـ گندم

یونجه ـ
سیب زمینی ـ حبوبات ـ گلرنگ ـ جو ـ آیش

کود شیمیایی: تولید هر تن دانه گلرنگ موجب خروج 25 تا 30 کیلو ازت ، 7 تا 12 کیلو اکسید فسفر (p2o5) و 10 تا 15 کیلو اکسید پتاسیم (K2o) از خاک می گردد . میزان کود مصرفی در کشت آبی معمولاً 50 آلی 90 کیلوگرم در هکتار ازت خالص و 40 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر می باشد .

تاریخ کاشت: هنگامی که حرارت
خاک در عمق کاشت در حدود 5 درجه سانتیگراد باشد ، گلرنگ طی دو هفته یا کمی بیشتر سبز می شود .گلرنگ بصورت یک محصول پائیزه کشت می شود ، تاریخ کاشت آن همزمان با کمی دیرتر از گندم و جو می باشد .

کنترل
علفهای هرز: کنترل علفهای هرز قبل از کاشت و نیز تهیة بستر عاری از علف هرز ضرورت دارد . از علف کشهایی مانند ابتام و تریفلورالین بصورت قبل از کاشت و از طریق اختلاف آنها با خاک تا عمق 10 سانتی متر می توان استفاده و محصول را برای حدود 2 تا 3 ماه بعد از سبز شدن در مقابل بسیاری علفهای هرز محافظت نمود . برای کولتیوا تور زدن می بایستی روزهای آفتابی را انتخاب کرد تا علفهای هرزی که ریشه کن شده است امکان استقرار مجدد پیدا ننماید .پس از سبز شدن بوته ها بهتر است فقط بین ردیفها را کولتیواتور زد ، هر چند که در صورت تراکم زیاد بوته می توان تا قبل از رشد ساقه ها نیز روی ردیف های کاشت را با وسایل سبک و بطور سطحی کولتیواتور زد .

آفات و امراض: مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi) . در تمام نقاطی از ایران که گلرنگ کاشته می شود یافته شده و خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می سازد . خسارت آفت مربوط به لارو آن است که ابتدا از قسمتهای نرم برگ می خورد و بعد به دانه حمله کرده و محتویات دانه را از بین می برد . در نتیجه خسارت لارو ، حفره هایی به طول 1 تا 5/1 سانتیمتر در طبق بوجود می آید . و استفاده از سمومی مثل دیپترکس و دپازینون و سمپاشی در زمان ظهور مگسها می باشد . حضرات دیگری نیز به گلرنگ خسارت وارد می سازد که عبارتند از سنگ تخم گلرنگ ، پروانه طبق خوار گلرنگ ، پروانه کارادرینا و کرم برگخوار پنبه . این آفات اهمیت اقتصادی کمتری نسبت به مگس گلرنگ در ایران دارد . از بیماریهای مهم گلرنگ در ایران می توان زنگ گلرنگ و بوته میری گلرنگ را نام برد .عامل بیماری زنگ گلرنگ قارچی است به نام Puccinia carthami که ازطریق خاک ، بقایای گیاهی و دانه انتقال می یابد برگهای گیاه مبتلا به زنگ زرد شده و بالاخره گیاه خشک شده و می میرد ، کنترل بیماری با استفاده از ارقام مقاوم ، کاشت بذر سالم و غیر آلوده ، ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش قبل از کاشت ، سوزانیدن بقایای گیاهی آلوده و تناوب زراعی انجام پذیر می باشد . بیماری بوته میری گلرنگ نیز در تمام مناطق گلرنگ کاری مشاهده می شود و کم و بیش خسارت وارد می سازد عامل بیماری قارچی است به نام Phytophthora drechsleri که بوسیه خاک و بقایای گیاهی آلوده ، رعایت تناوب زراعی و عدم کاشت گیاهان حساس در تناوب امکان پذیر است . بیماری بوته میری گلرنگ با بوته میری جالیز مشترک است .

برداشت: برداشت گلرنگ را می بایستی بلافاصله پس از خشک شدن و قهوه ای شدن برگها و نیز خشک شدن و سخت شدن دانه های وسط طبق انجام داد . با اینکه ریزش خودبخودی دانه کم است و خوابیدگی اتفاق نمی افتد ولی خشک شدن بیش از حد بوته ممکن است موجب ریزش دانه در موقع برداشت گردد . موارد استفاده: دانه گلرنگ دارای 25 آلی 45 درصد روغن 120 تا 24 درصد پروتئین و 35 آلی 60 درصد پوسته می باشد . روغن گلرنگ در طباخی ، تهیه صابون ، رنگ ، ورنیس و مواد پوشاننده مشابه مصرف می شود . کنجاله گلرنگ حدود 23 درصد پروتئین و 35 درصد فیبردار و بعنوان نیمه مکمل پروتئین در تغذیه
دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد .

منبع : بزرگترین وبگاه مقالات کشاورزی و کلیه گرایشهای آن


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۰۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

یافته های نو در مورد تکنولوژی بذر چغندرقند

عنوان یافته تحقیقاتی:دستیابی به تکنولوژی پوشش دادن بذر تک جوانه چغندر قند

مقدمه:با توجه به خصوصیات فیزیولوژیکی چغندر قند این گیاه جهت رشد و ذخیره مطلوب قند نیاز به کشت در فواصل خاص دارد (20 سانتیمتر روی ردیف ) لذا در صورت استفاده از بذورپلی ژرم ( چند جوانه ای ) زارع ناگزیر به حذف بوته های اضافی و تحمل هزینه بسیار سنگین تنک می باشد.محققین همواره بر آن بوده اند که با شناخت متد و روشهای مختلف و ارائه رهنمودهای تحقیقاتی ؛ هزینه های تولید این محصول را کاهش و زمینه افزایش محصول را فراهم آورند.به تدریج با حرکتهای قابل توجهی که در امر تهیه بذر منوژرم و حذف عملیات پر هزینه تنک صـورت می گرفت پدیده ای نوین در صحنه زراعت چغندرقند ایجاد شد و اولین بار بذر منوژرم ژنتیکی به بازار عرضه گردیده که توانسته ضمن برخورداری از عملکرد محصول بالا هزینه تنک را به میزان بسیار قابل توجه حذف نمایددر همین راستا و با توجه به شرایط خاص بذر منوژرم محققین تکنولوژی بذر با تحقیقات پیگیر موفق به شناخت تکنولوژی پوشش بذر( Coating ) و تهیه بذور پلیت چغندر قند شدند.

شرح یافته و توصیه های کاربردی: پس از معرفی بذور منوژرم ژنتیکی که تحول بسیار مهمی در تولید این محصول استراتژیک بشمـار می آید ؛ این بذر در سطوح گسترده ای از اراضی مکانیزه چغندرکاری کشت می گردد ولی از آنجائیکه این نوع بذر ستاره ای شکل بوده و دارای زوائدی بنام براکته در اطراف پوسته بذر (Pericarp ) می باشد؛ مشکلاتی را از جمله گرفتگی منافذ بذر افشان در هنگام کشت پدید می آورد لذا با توجه به این نقصیه ؛ محققین تکنولوژی بذر با تحقیقات پیگیر موفق به شناخت تکنولوژی پوشش بذر و تهیه بذور پلیت چغندر قند شدند که این نوع بذر بدلیل مشخصات فیزیکی خاص می تواند با دقت کافی در فواصل دلخواه کشت گردد.

 

 

شناخت این تکنولوژی ابتداء توسط موسسات تحقیقاتی اروپائی آغاز گردیده و امروزه این تکنولوژی بصورت انحصاری در اختیار تعداد معدودی از شرکت های تولید بذور اروپائی می باشد. تحقیق پیرامون این تکنولوژی از سال 1363 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند آغاز گردید که پس از انجام 4 سال تحقیقات مستمر این مؤسسه به این تکنولوژی دست یافت.

اهمیت اقتصادی :همانگونه که قبلاً ذکر گردید تکنولوژی پوشش دادن بذر بطور انحصاری در اختیار چندین شرکت اروپایی و امریکایی قرار دارد و تهیه این تکنولوژی هزینه بسیار بالائی را دربرخواهدداشت.بادستیابی به این تکنولوژی علاوه بر جلوگیری از صرف هزینه بسیار بالا جهت وارد کردن تکنولوژی فوق می توان ازمحسنات دیگر این تکنولوژی بشرح زیر یاد کرد :

1.      استفاده از سم به همراه مواد پوشش دهنده و جلوگیری از مصرف بی رویه سموم که ضمن صرفه جویی در مصرف سم موجب عدم آمادگی محیط خاک و زیست خواهد شد .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۹ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
ذرت 
ذرت از محصولات مهمی است که به عنوان غذای انسان و دام مطرح است . لذا نه تنها کمیت بلکه کیفیت آن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
 تاثیر عناصر مختلف بر ذرت و علائم کمبود آنها .
 ازت (N) : باعث افزایش مقدار پروتئین دانه ، رشد اندامهای هوایی ، و همچنین باعث افزایش عملکرد می شود . در صورت کمبود برگهای پیر از قسمت نوک شروع به زرد شدن کرده و در امتداد رگبرگ میانی به شکل V پیش می رود ( شکل 1) .
  فسفر (p) : به زود رسی ذرت کمک می کند . در نتیجه باعث می شود که گیاه از تنش رطوبتی و گرمایی ، که در مرحله گرده افشانی صورت می گیرد ، اسیب نبیند و اگر گیاه دچار کمبود شود برگها سبز تیره مایل به بنفش شده ، خوشه ها کوچک می شوند و دانه ها نامنظم می رسند .
 پتاسیم (k) باعث افزایش طول دوره پر شدن دانه می شود و به رسیدگی یکنواخت و افزایش تعداد دانه در خوشه کمک کرده و ورس را کاهش می دهد ، در صورت کمبود پتاسیم برگها نسبتاً دراز و چروکیده شده و خطوط زرد طولی زیر برگ ظاهر می شود . حاشیه برگها سوخته و قهوه ای شده ، خوشه ها کوچک باقی مانده و دانه تشکیل نمی شود .

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
چغندر قند
خصوصیات گیاهی: چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که بصورت گیاهی یکساله زراعت می شود . چغندر قند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و بصورت مجموعه ای از برگهای بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می شود . طول دوره رشد برای تولید قند 6 تا 9 ماه می باشد . 
محصول زراعی چغندر ریشه ای است بزرگ و آبدار که شامل سه قسمت است : 1) طوقه که قسمت بالائی ضخیم شده و برگها از آن منشأ می گیرد 2) منطقه کوتاه و صاف در زیر طوقه که گردن گفته می شود . گردن قطورترین منطقه ریشه می باشد ب3) قسمت گوشتی ریشه که ذخیره قند در آن انجام می گیرد . مقدار قند در منطقه گردن و طوقه پایین است مقدار قند در ارقام اصلاح شده به 16 تا 20 درصد می رسد . امراض و کمبود مواد غذایی موجب افزایش ریزیش برگها گشته و عملکرد را پایین می آورد زیرا در این حالت برگهای جدید بوجود می اید که صرفاً بامصرف قند ذخیره شده ریشه رشد می کند . معمولاً ساقه گل دهنده چغنمدر که در سال دوم رشد بوجود می آید از مرکز طوقه رشد می کند گلها کوچک و در روی گل آذین خوشه ای مرکب بطور منفرد با دستجات 2 تا 7 گلی مشاهده می شود خود عقیمی و دگرگشتی بر گیاه حاکم است باد عامل مهم در گرده افشانی بشمار می رود .

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
گلرنگ
خصوصیات گیاهی: گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L . از تیرة مرکبه ( compositae) و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید . 
گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد می کند . 
میوة گلرنگ همانند میوة آفتابگردان به صورت فندقه است . دانه از نظر شکلی شبیه یک دانة کوچک آفتابگردان است و به رنگهای سیاه ، زرد ، سفید یا کرمی با سطح خارجی صاف دیده می شود . ذخیرة روغن در لپه ها انجام می شود . وزن هر دانة گرنگ از 35 تا 50 گرم متغیر می باشد . 
سازگاری: گلرنگ گیاهی بلند روز است ، اما گلدهی آن در هوای گرم بمیزان قابل توجهی جلو می افتد . 
گیاهچه های جوان به سرما مقاومند . اما گیاه با انتقال از مرحلة رویشی به مرحلة زایشی به سرما حساس می گردد . 
گلرنگ به گرما نیز مقاوم است و در صورت وجود رطوبت کافی در خاک می تواند ماکزیمم حرارتهای حدود 40 درجة سانتیگراد را تحمل کند . 
به هوای مرطوب بخصوص در دوران گلدهی علاقمند نیست . زیادی رطوبت هوا در این دوره گلدهی موجب توسعه بیماریها و آفت عملکرد می گردد . 
گلرنگ با داشتن ریشة عمیق و توسعه یافتگی به خشکی مقاوم است . اما مقاومت آن به خشکی از جو کمتر می باشد . 
گلرنگ به آب ایستادگی و کمبود تهویه نیز حساس است . گلرنگ خاکهای عمیق ، دارای بآفت متوسط و اسیدیتیة حدود خنثی را ترجیح می دهد . 
تناوب زراعی: گلرنگ به بیماریهای خاکزی حساس بوده و نبایستی بیش از یکبار طی چهار سال متوالی در یک قطعه زمین کاشته شودو یا با گیاهان حساس به بیماری بوته میری جالیز در تناوب قرار گیرد . 
مثالهایی از تناوب گلرنگ در کشت بهاره آبی بصورت زیر است : 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
قیاق(ذرت خوشه ای)
Sorghum halapense
Johnson grass
گیاهی است علفی چندساله از خانواده Poaceae که توسط بذر و ساقه های خزنده قابل تکثیر است.این گیاه ساقه زیرزمینی یا ریزوم قوی و قطوری دارد،ساقه های هوایی ان ماشوره ای و مانند بسیاری از گندمیان میانخالی است.ارتفاع این گیاه به 50تا150سانتی متر میرسد.
برگ قیاق باریک و بلند است و طول ان گاهی به 100سانتی متر میرسد در حالی که عرض ان از دو سانتی متر تجاوز نمی کند.گل اذین این گیاه خوشه ای باز و مخروطی شکل است،سنبله های ان اویزان وبه رنگ سبز یا قرمز متمایل به ارغوانی است. بلندی گل اذین از15سانتی متر تا50سانتی متر متغیر است.
قیاق سنبلچه های مضاعف دارد،یکی از انها بی پایه و تخم مرغی شکل است و نیم سانتی متر طول دارد،گلهایش هرمافرودیت و گلومهایش مقعر و بدون نوک و ریشک بوده که با موهای نرمی پوشیده شده است.گلوم تحتانی به ریشک مفصلی و تابیده ای که طول ان از10تا15میلی متر تجاوز نمی کند منتهی میشود.انتهای دو طرف گلوم تحتانی دندانه دار است. گلهای این نوع سنبلچه سه پرچم و یک تخمدان با خامه ای دراز و پر مانند دارد.سنبلچه دیگر باریک، پایه دار، و با مفصلی به ساقه گل دهنده متصل است، طول ان از5تا7میلی متر تجاوز نمی کند و گلومهایش مقعر و فاقد ریشک و گلهای آن نر و گاهی خنثی است که فقط از یک گلومل تشکیل یافته است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
ذرت ( زراعت گیاهان صنعتی )
مقدمه
ذرت با نام علمی Zea mays یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) متعلق به گیاهان تک لپه می‌باشد. گیاه ذرت ، تنها غله‌ای است که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. ذرت پرمحصول‌ترین غله دنیا به حساب می‌آید و از لحاظ مقدار تولید ، پس از گندم و برنج قرار می‌گیرد. امروزه ذرت در تغذیه بسیاری از مردمان دنیا نقش اساسی دارد.

مشخصات گیاه شناسی
ذرت گیاه تک لپه‌ای ساقه بلندی است. برگهای آن بطور متناوب و به صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته‌اند. زاویه بین برگ و ساقه ، 90 درجه می‌باشد. در اوایل رشد گیاه ، بعضی از یاخته‌های موجود در بخش بالایی ساقه اصلی ذرت از شاخه‌های فرعی متمایز می‌شود. در انتهای این شاخه‌ها ، عضوی به نام بلال بوجود می‌آید که در واقع ، گل ماده گیاه ذرت است.

این شاخه‌ها ، میان گره‌های بسیار کوتاهی دارند که از این گره‌ها ، برگهای تغییر شکل یافته‌ای بوجود می‌آید که هم دیگر و بلال را می‌پوشانند. بیرونی‌ترین این برگها ، برگی است کامل که غلاف ، زبانک ، گوشواره و پهنک دارد. اما برگهای زیرین غیر کاملند. موقعی که ارتفاع ساقه ذرت به 80 تا 120 سانتیمتر رسید، کلاله‌های ابریشم مانند یا کاکل ذرت به تعداد دانه‌های ذرت موجود در بلال ، نمایان می‌شوند.
تولید کننده‌های ذرت
کشورهای عمده تولید کننده ذرت عبارتند از: ایالات متحده آمریکا ، یوگسلاوی و رومانی ، روسیه ، ایتالیا ، چین، آرژانتین، برزیل و آفریقای جنوبی. در ایران ذرت معمولا در گرگان و گنبد ، خوزستان ، کرمانشاه ، خراسان ، گیلان و مازندران تولید می‌گردد.
تاریخچه
بررسیهای باستان شناسی و فسیل شناسی گیاهی نشان می‌دهد که ذرت پیوسته به صورت یک گیاه زراعی عمده تقریبا از 5000 سال پیش در مکزیک و گواتمالا کشت می‌شده است و بومی این نواحی است. کریستف کلمب ، یک سال پس از ورود به قاره آمریکا ، بذر ذرت را با خود به اسپانیا برد. این گیاه از آنجا به پرتقال و سپس به دیگر کشورهای اروپایی برده شد. از آنجا هم این گیاه به قاره آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیایی از جمله هند و ژاپن راه یافت.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
 

 

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های گلرنگ بهاره
گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می تواند در توسعه کشت دانه های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش های گوناگون حاکی از آن است که بین ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت های معنی داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه با استفاده از 25 ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خسروشهر طی سال 1383 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین ژنوتیپ های مورد مطالعه اختلاف های معنی داری از نظر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغن و اجزای عملکرد وجود دارد. عموما ژنوتیپ های با ارتفاع بوته بالاتر و تعداد طبق در بوته بیشتر، عملکرد دانه وادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
گلرنگ (زراعت گیاهان صنعتی

خصوصیات گیاهی: گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L . از تیره مرکبه ( compositae) و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید . گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد می کند . میوه گلرنگ همانند میوه آفتابگردان به صورت فندقه است . دانه از نظر شکلی شبیه یک دانه کوچک آفتابگردان است و به رنگهای سیاه ، زرد ، سفید یا کرمی با سطح خارجی صاف دیده می شود . ذخیره روغن در لپه ها انجام می شود . وزن هر دانه گلرنگ از 35 تا 50 گرم متغیر می باشد .

سازگاری: گلرنگ گیاهی بلند روز است ، اما گلدهی آن در هوای گرم به میزان قابل توجهی جلو می افتد . گیاهچه های جوان به سرما مقاومند . اما گیاه با انتقال از مرحله رویشی به مرحله زایشی به سرما حساس می گردد . گلرنگ به گرما نیز مقاوم است و در صورت وجود رطوبت کافی در خاک می تواند ماکزیمم حرارتهای حدود 40 درجه سانتیگراد را تحمل کند . به هوای مرطوب بخصوص در دوران گلدهی علاقمند نیست . زیادی رطوبت هوا در این دوره گلدهی موجب توسعه بیماریها و آفت عملکرد می گردد . گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و توسعه یافتگی به خشکی مقاوم است . اما مقاومت آن به خشکی از جو کمتر می باشد . گلرنگ به آب ایستادگی و کمبود تهویه نیز حساس است . گلرنگ خاکهای عمیق ، دارای بآفت متوسط و اسیدیته حدود خنثی را ترجیح می دهد .

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
نیشکر (زراعت گیاهان صنعتی)

 
خصوصیات گیاهی: نیشکر با نام علمی Saccharum Officinarum گیاه غول پیکری از تیره غلات (Gramineae) است که به صورت چند ساله برای برداشت ساقه حاوی قند آن تولید میشود . ساقه نیشکر دارای مغز است که قند در آن ذخیره می گردد ذخیره ساکارز بیشتر در قسمتهای مرکزی و پایین انجام می شود .

وجود عناصر معدی در شربت قند بر کریستاله شدن قند اثر نا مطلوب دارد .

سازگاری: نیشکر محصول مناطق حاره و نیمه حاره ای می باشد . تولید نیشکر در آن نواحی که میانگین حرارت ماهیانه طی حداقل 8 ماه از سال حدود 20 درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد امکان پذیر است ، مشروط بر آنکه در هیچ ماهی از سال یخبندان وجود نداشته باشد . حرارتهای حدود 20 درجة سانتیگراد درخاک برای رشد ریشه ها مناسب است و حرارتهای کمتر از این مقدار موجب محدودیت رشد ریشه می گردد . حرارتهای کمتر از 5 درجه سانتیگراد نیز ممکن است به برگها آسیب رساند .

حساسیت نیشکر به کمبود نور شدید است و پنجه زدن آن به مقدار زیادی نور نیاز دارد .

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند (زراعت گیاهان صنعتی

مقدمه : از دیرباز از مناطق زراعی ایران همواره به عنوان غنی ترین خاکها از نظر پتاسیم نام برده شده است. بهمین جهت در طی سالها زراعت چغندرقند، از این عنصر پرنیاز گیاه شاید در مقادیر بسیار جزئی استفاده گردیده است، این امر در حالی اتفاق می افتد که پتاسیم بعنوان عنصر قندساز در گیاهان به شمار میرود و می تواند اثر جانشینی برای سدیم در خاک و گیاه داشته باشد. از طرف دیگر این عنصر در افزایش شادابی اندام هوائی و در نتیجه فعال سازی منابع فتوسنتزی نقش اساسی دارد. علاوه بر این متخصصین خاکشناسی معتقدند که اگر چه این عنصر در خاک فراوان است ولی بدلایل برخی فرآیندهای شیمیایی خاک این عنصر قابل استفاده گیاه نمی باشد. لذا در تعیین مقدار پتاسیم موردنیاز گیاه مقدار پتاسیم قابل جذب به عنوان ملاک تصمیم گیری مطرح می باشدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۴ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
مصرف کود پایه در کلزا


در شرایط رشد و نمو بوته های کلزا در محیط مساعد ،تغذیه گیاهی و تامین عناصر مورد نیاز گیاه تاثیر زیادی در تولید و عملکرد بالا دارد.

کلزا به عناصر غذایی به مقدار معین احتیاج دارد. خاک می تواند برخی از این عناصر غذایی را تامین نماید اما عناصر غذایی دیگر را بطور معمول به خاک می دهند. اگر این عناصر غذایی به اندزه کافی داده نشود ،عملکرد کلزا کاهش می یابد.

آزمایش خاک موثر ترین روش در تامین نیاز غذایی و کودی گیاه زراعی می باشد.وقتی عناصر اصلی از قبیل ازت ، فسفر ،پتاسیم و گوگرد برای کلزا به اندازه کافی تامین گردد ،بذور کلزا سریعتر جوانه زده و سبز می شوند و رشد ونمو خود را بهتر انجام می دهند.

در صورت عدم دسترسی به نتایج آزمایش خاک ، می توان براساس میزان تولید گندم ، مقدار عناصر غذایی مورد نیاز کلزا را تعیین نمود.

کلزا به ازت و گوگرد از گندم بیشتراحتیاج دارد. نیاز آن به فسفر و پتاسیم تا حدودی شبیه به گندم است.

مقدارمصرف ازت در زراعت کلزا با توجه به عملکرد آن،محصول قبلی و مقدار ماده آلی خاک تعیین می شود.

درجه اسیدی خاک بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی ریز مغذی مانند روی،بر و عناصر دیگر تاثیر می گذارد و دامنه درجه اسیدی خاک برای کلزا و عناصر غذایی 6تا7 می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
مصرف کود پایه در کلزا

در شرایط رشد و نمو بوته های کلزا در محیط مساعد ،تغذیه گیاهی و تامین عناصر مورد نیاز گیاه تاثیر زیادی در تولید و عملکرد بالا دارد.

کلزا به عناصر غذایی به مقدار معین احتیاج دارد. خاک می تواند برخی از این عناصر غذایی را تامین نماید اما عناصر غذایی دیگر را بطور معمول به خاک می دهند. اگر این عناصر غذایی به اندزه کافی داده نشود ،عملکرد کلزا کاهش می یابد.

آزمایش خاک موثر ترین روش در تامین نیاز غذایی و کودی گیاه زراعی می باشد.وقتی عناصر اصلی از قبیل ازت ، فسفر ،پتاسیم و گوگرد برای کلزا به اندازه کافی تامین گردد ،بذور کلزا سریعتر جوانه زده و سبز می شوند و رشد ونمو خود را بهتر انجام می دهند.

در صورت عدم دسترسی به نتایج آزمایش خاک ، می توان براساس میزان تولید گندم ، مقدار عناصر غذایی مورد نیاز کلزا را تعیین نمود.

کلزا به ازت و گوگرد از گندم بیشتراحتیاج دارد. نیاز آن به فسفر و پتاسیم تا حدودی شبیه به گندم است.

مقدارمصرف ازت در زراعت کلزا با توجه به عملکرد آن،محصول قبلی و مقدار ماده آلی خاک تعیین می شود.

درجه اسیدی خاک بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی ریز مغذی مانند روی،بر و عناصر دیگر تاثیر می گذارد و دامنه درجه اسیدی خاک برای کلزا و عناصر غذایی 6تا7 می باشد.

در کاربرد کود ها بایستی چند عامل را در نظر گرفت زیرا هدف از دادن کود ها به اندازه کافی ،تامین نیاز غذایی گیاه در هرمرحله از رشد است. چون گیاه در هر مرحله از رشد به اندازه متفاوت به عناصر غذایی احتیاج دارد.

تعیین مقدار کود لازم،انتخاب نوع کود،زمان مصرف کود و نحوه مصرف آن در حداکثر استفاده کردن از کود ها و دستیابی به عملکرد بالا نقش موثری دارند.


کمبود یا زیادی عناصر غذایی مشکلاتی را در روند رشد گیاه زراعی بوجود می آورند .به عنوان مثال،

کمبود ازت موجب سبز کمرنگ یا زرد شدن برگها مخصوصا"برگهای پیر،کوتاه شدن گیاه و کاهش عملکرد می شود در صورتیکه زیادی ازت رنگ برگهارا سبزتیره نموده وباعث حساس شدن گیاه زراعی به خوابیدگی،حمله آفات و بیماری ها می شود و ممکن است گیاه زراعی قادر به تولید محصول نباشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند - زراعت گیاهان صنعتی
مقدمه : از دیرباز از مناطق زراعی ایران همواره به عنوان غنی ترین خاکها از نظر پتاسیم نام برده شده است. بهمین جهت در طی سالها زراعت چغندرقند، از این عنصر پرنیاز گیاه شاید در مقادیر بسیار جزئی استفاده گردیده است، این امر در حالی اتفاق می افتد که پتاسیم بعنوان عنصر قندساز در گیاهان به شمار میرود و می تواند اثر جانشینی برای سدیم در خاک و گیاه داشته باشد. از طرف دیگر این عنصر در افزایش شادابی اندام هوائی و در نتیجه فعال سازی منابع فتوسنتزی نقش اساسی دارد. علاوه بر این متخصصین خاکشناسی معتقدند که اگر چه این عنصر در خاک فراوان است ولی بدلایل برخی فرآیندهای شیمیایی خاک این عنصر قابل استفاده گیاه نمی باشد. لذا در تعیین مقدار پتاسیم موردنیاز گیاه مقدار پتاسیم قابل جذب به عنوان ملاک تصمیم گیری مطرح می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
زراعت پنبه  - زراعت گیاهان صنعتی  تاریخچه و اهمیت اقتصادی پنبه

سابقه کشت پنبه ( Cotton ) در مکزیک و آمریکای جنوبی به حدود 3500 سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. در حال حاضر قسمت اعظم ( 90 درصد ) سطح زیر کشت پنبه در جهان به پنبه آپلند تعلق دارد.

بذر ارقام این گونه توسط انگلیسی‌ها و در جریان جنگ داخلی آمریکا در مستعمرات انگلیس توزیع شد و کشت آن ترویج گردید تا الیاف پرکیفیت مورد نیاز صنایع بافندگی انگلیس تأمین گردد. تولید پنبه به عنوان یک گیاه لیفی پس از اختراع دستگاه جین ( جدا کننده الیاف از وش ) توسط ویتینی در سال 1793 گسترش زیادی یافت. از جنگ جهانی دوم، تغییرات زیادی از نظر تولید و تجارت پنبه صورت گرفت و در بسیاری از کشورها از قبیل، کشورهای آمریکای لاتین که قبلاً در آنجا تولید این محصول به مقدار ناچیزی بوده، افزایش زیادی در تولید حاصل شده است و این کشورها از مهمترین تولیدکنندگان مواد فیبری بازار جهانی شده‌اند. برخی از کشورهای دیگر از قبیل هندوستان، پاکستان و ترکیه نیز که قبلاً به مقدار مورد نیاز خود پنبه تولید می‌کردند، هم اکنون جزء صادرکنندگان مهم این محصول به حساب می‌آیند. در طول دهه 60 – 1950، میزان تولید پنبه در آمریکای لاتین و خاور نزدیک بسیار زیاد بوده و قسمت اعظم آن در مناطق خشک و نیمه خشک این کشورها تولید شده است. تقریباً نصف مقدار تولیدی، در اثر افزایش سطح زیر کشت و نصف دیگر در اثر افزایش عملکرد بوده است. در کشور شوروی سابق نیز سطح وسیعی از دریای خزر تا مرز چین زیر کشت پنبه برده شده و ازبکستان به تنهایی 67 درصد کل تولید پنبه در شوروی را به خود اختصاص داده است. این کشورها پس از آمریکا و چین مقام سوم را از این نظر دارد.

در چین نیز چنین وضعی صادق بوده است و این کشور هم اکنون مقام دوم را از نظر تولید پنبه دارد. البته تغییر اساسی که در این مورد صورت گرفته، این است که تمایزی که به طور سنتی برای کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده وجود داشت کاملاً از بین رفته است. کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان و مصر که قبلاً قسمت اعظم پنبه خود را صادر می‌کردند، هم اکنون دارای صنایع نساجی مربوط به خود هستند و از رقبای بازار صنایع نساجی محسوب می‌شوند.از طرف دیگر، کشورهایی که دارای صنایع پیشرفته نساجی هستند از جمله، ایتالیا و اسپانیا که قبلاً تمامی مواد خام مورد نیاز خود را وارد می‌کردند، هم اکنون این گیاه را به صورت فاریآب، بخصوص در مناطق مدیترانه کشت می‌کنند، واضح است که کشورهایی که خود هم تولید کننده و هم سازنده تولیدات نساجی هستند، بر کشورهایی که تنها تولید کننده و یا سازنده هستند ارجحیت دارند.

افزایش تولید پنبه در سطح جهانی مصادف با افزایش تولید فیبرهای مصنوعی بود. در بسیاری از موارد، مواد مصنوعی جایگزین پنبه شده‌اند و تنها در طول دهه 1950 تا 1965 مصرف مواد فیبری در بازار جهانی از 7 به 21 درصد افزایش حاصل کرده در حالی که مصرف پنبه از 74 درصد در سال 1939 به 63 درصد در سال 1961 کاهش یافته است. پنبه دارای بعضی خصوصیات است که هیچ ماده مصنوعی نمی‌تواند با آن رقابت کند و این خصوصیات عبارتند از قابلیت شستشو، دوام، استحکام در حالتی که مرطوب و خشک است، قدرت انتقال بخار، ثبات شیمیایی، نرمی، انعطاف، خصوصیات دیگری نیز که در اثر کاربرد پژوهش حاصل گردیده و این خصوصیات در فیبرهای طبیعی وجود ندارد عبارتند از : مقاومت در برابر آتش سوزی و پوسیدگی و خسارت حشرات، هیچ نوع تولیدات نساجی دیگری مانند پنبه وجود ندارد که برای اقلیم‌های گرم مناسب باشندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۱۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

یافته های علمی در مورد استحصال قند از چغندرقند

عنوان یافته تحقیقاتی : سولفات آلومنیوم با 18 ملکول آب بعنوان محلول زلال کننده جایگزین سواستات سرب

مقدمه : از سالها قبل محققین و دست اندرکاران صنعت قند بدلیل سمیت و مشکلات زیست محیطی کار با سرب و ترکیبات آن درصدد جایگزینی ترکیبات سرب توسط محلولهائی با درجه پائین و حد مجاز سمیت توام با اثر زلال کنندگی مطلوب بوده اند. در ایران با توجه به 35 کارخانه قند چغندری و 2 کارخانه قند نیشکری بهمراه تعداد قابل توجهی آزمایشگاههای کیفی همه ساله قریب به 500 هزار نمونه آزمآیش تجزیه قند صورت می پذیرد. با احتساب اینکه در هر مورد آزمآیش 200 سانتی متر مکعب سواستات سرب مصرف می شود. حجم و ابعاد مصرف سواستات سرب ا زنظر سمیت و آلودگی محیط از طریق آب و خاک و هوا ضرورت و اهمیت عدم استفاده از ترکیبات سرب و جایگزینی توسط محلول زلال کننده مناسب محسوس و مشخص می شود.

 

دستگاه توزین نسبی محلول زلال کننده

شرح یافته و توصیه های کاربردی :ترکیبات مختلف با خاصیت زلال کنندگی و سمیت پائین (کلرورآلومنیوم – سولفات آلومینوم – استات روی – استات روی + آب آهک) بعنوان تیمار اصلی و دزهای مختلف (تیمار فرعی) بهمراه شاهد سولفات سرب در اندازه گیری درصد قند – سدیم – پتاسیم – ازت آمینه بر روی خمیرچغندرقند - خلال و ملاس مورد بررسی قرار گرفت. سولفات آلومینیوم بعنوان محلول زلال کننده جایگزین مشخص گردید غلظت آلومنیوم مصرفی در ترکیب سولفات برابر 3/0 تا 5/0 گرم در لیتر است. چنانچه از سولفات آلومنیوم با 18 ملکول آب استفاده گردد ،4 گرم سولفات آلومنیوم در لیتر توصیه می گردد.

اهمیت اقتصادی : جلوگیری از آلودگی محیط زیست به ترکیبات سمی بخصوص ترکیبات سرب و رادیواکیتو از الزامات می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

یافته های نو در مورد کشت بافت چغندر قند

عنوان یافته تحقیقاتی: ریزازدیاد کلونی ژنوتیپهای منتخب به روش کشت درون شیشه

مقدمه: چغندرقند یک گیاه دو ساله و دگرگشن است. تکثیر غیر جنسی این گیاه به روش ریزازدیاد کلونی در شرایط درون شیشه موجب دستیابی به یکنواختی بیشتر در اجرای آزمایشهای ترکیب پذیری و نیز حفظ منابع ژنتیکی مورد نیاز برنامه های بهنژادی این گیاه می گردد. تولید جوانه های نا به جا از بافتهای گوناگون امکان پذیر است. با توجه به این که صفات زراعی بوته های انتخاب شده در سال اول مورد بررسی قرار می گیرد استفاده از بآفت ساقه گلدهنده پس از اجرای این بررسیها بهترین نتایج را حاصل می آورد. بآفت ساقه گلدهنده بوته های مورد نظر پس از نمونه برداری در آزمایشگاه استریل می گردد و در محیط های غذایی منتخب حاوی هورمونهای رشد در چرخه ازدیاد قرار می گیرد.

شرح یافته وتوصیه های کاربردی: آزمایشهای به اجرا در آمده موجب کسب نتایج معتبر و قابل تکرار در زمین ه مراحل مختلف کش ت در شرایط آزمایشگاهی گردیده است. ساقه گلدهنده گیاه ورنالیزه شده چغندرقند پس از شستشو و استریلیزاسیون با محلول الکل 70% و سپس با هیپوکلریت سدیم 2-1% و آبکشی با آب استریل در محیطهای 1- القا جوانه های رویشی 2- ازدیاد جوانه ها 3- ریشه زایی حاوی ترکیب نمکهای اصلی و فرعی, هورمونهای رشد، قند و ماده آگار کشت می گردند. میزان ازدیاد جوانه ها در ژنوتیپها متغیر است اما در هر چرخه 4 هفته, این میزان بین 5 و 7 برابر می باشد. نگهداری جوانه ها در محیط سردخانه و نور ملایم امکان پذیر می باشد.

روش ازدیاد و نگهداری جوانه های رویشی حاصل از ریزازدیاد کلونی ژنوتیپهای برتر در شرایط درون شیشه در حال حاضر بخشی از عملیات مورد نیاز در برنامه های بهنژادی بسیاری از گیاهان از جمله چغندرقند می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

یافته های نو درمورد بهزراعی چغندر قند

عنوان یافته تحقیقاتی: میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند

مقدمه : از دیرباز از مناطق زراعی ایران همواره به عنوان غنی ترین خاکها از نظر پتاسیم نام برده شده است. بهمین جهت در طی سالها زراعت چغندرقند، از این عنصر پرنیاز گیاه شاید در مقادیر بسیار جزئی استفاده گردیده است، این امر در حالی اتفاق می افتد که پتاسیم بعنوان عنصر قندساز در گیاهان به شمار میرود و می تواند اثر جانشینی برای سدیم در خاک و گیاه داشته باشد. از طرف دیگر این عنصر در افزآیش شادابی اندام هوائی و در نتیجه فعال سازی منابع فتوسنتز ی نقش اساسی دارد. علاوه بر این متخصصین خاکشناسی معتقدند که اگر چه این عنصر در خاک فراوان است ولی بدلایل برخی فرآیندهای شیمیایی خاک این عنصر قابل استفاده گیاه نمی باشد. لذا در تعیین مقدار پتاسیم موردنیاز گیاه مقدار پتاسیم قابل جذب به عنوان ملاک تصمیم گیری مطرح می باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

یافته های نو درمورد گیاهپزشکی چغندر قند

 

عنوان یافته تحقیقاتی : تهیه منابع مقاومت به بولتینگ در رگه های منوژرم چغندرقند

مقدمه : در ایران اصلاح و تولید بذر منوژرم و تک جوانه چغندرقند از سال 1336 شروع شده است. شادروان مهندس قره باغی در سال 1335 در مسافرت به آمریکا مقداری از بذر منوژرم ژنتیکی که توسط آقای ساویتسکی تهیه شده بود به ایران آورد و این بذر مبنای بررسی های تهیه و اصلاح بذر منوژرم در کش ور می باشد. با وجود دو کارخانه قند در استان خوزستان و وجود امکان کش ت مکانیزه در حوزه عمل کارخانه های قند اهواز و دزفول مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اصلاح ارقام منوژرم مقاوم به بولت (ساقه روی) را در برنامه تحقیقات به نژادی خود قرار داد. با ارزیابی رگه های منوژرم تولیدی در منطقه صفی آباد و دست یابی به رگه های مقاوم به ساقه روی نسبت به انجام مقایسه عملکرد آنها اقدام شده است.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : از رگه های منوژرم تولید شده در ستاد مؤسسه هر سال براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی رگه ها به منظور تعیین مقاومت به بولت(ساقه روی) و پس از ازدیاد آنها در کرج در شرایط کاملاً ایزوله در قطعات مجزا شده توسط اسکرینهای پارچه ای جهت انجام آزمایشات مقاسه محصولی به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ارسال گردیده است از نتایج حاصله از آزمایشات معلوم گردیده است که :

رگه های منوژرم دیپلوئیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

گیاه کرچک عضوی از خانواده فرفیون-الیاف ساقه کتان:

گیاه کرچک عضوی از خانواده فرفیون، گیاه زبر و یک ساله است که در نواحی معتدل افراشته می‏شود. دانه کرچک حاوی روغن سبک بی رنگ یا روغن سبز رنگ است. مصارف عمده کرچک عبارتند از: بعضی از انواع گیاه کرچک تزئینی هستند، ولی بیشتر آنها برای تولید دانه گیاه کرچک که از آن روغن کرچک استخراج می‏شود کش ت داده می‏شود. روغن کرچک یک مسهل قوی است ولی استفاده عمده آن به عنوان یک ماده خام صنعتی است. روغن کرچکی که آب آن گرفته شده باشد، به عنوان یک ماده خشک کننده سریع رنگها و جلا دهنده در تولید روغن‏های روان کننده مقاوم در برابر درجه حرارت زیاد، پلاستیک‏ها، مایعات لزج، قارچ کش ها، محصولات لاستیکی، صابونها و مواد نرم کننده پلاستیکها استفاده می‏شود. تفاله کرچک یک نوع پودر محسوب می‏شود و اگر سمیت آن گرفته شود به عنوان یک غذای حیوانی مورد استفاده قرار می‏گیرد. دانه‏های حاوی یک پروتئین سمی به نام رایسین است. علائم مسموم یت با آن: تهوع، اسهال، دل پیچه زیاد. خواص سمی آن با حرارت زایل می‏شود. دانه‏های کرچک حاوی چندین عامل آلرژی زا بوده که قادرند تب یونجه شدید، آسم و کهیر در اشخاص حساس شده ایجاد کنند. موقعی که روغن کرچک استخراج می‏شود رایسین و آلرژی زاهای موجود در دانه‏ها در تفاله یا گوشت میوه باقی می‏مانند به طوری که روغن تجاری مخاطره‏آمیز نیست.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

کود مورد نیاز برای کشت زرشک:

در مناطق جنوبی استان خراسان معمولاً بعضی اوقات مقدار کمی کود حیوانی می دهند لیکن زرشک مثل هر میوه دیگر نیاز به کود دارد که از کودهای توصیه شده به خاک لازم است قبل از کاشتن نهال کود پوسیده حیوانی 70 تن در هکتار- کود ازته به صورت N حدود 100 کیلو در هکتار کود فسفره به صورت P2O5 حدود 100 کیلو در هکتار- کود پتاس به صورت K2O حدود 50 کیلو در هکتار به خاک اضافه نمود که پس از اضافه کردن این کودها بر روی خاک با یک شخم عمیق کودها را به داخل خاک می فرستند تا در دسترس ریشه ها قرار گرفته و مورد استفاده آنها قرار گیرد. با وجود غنی بودن خاکها ی ایران مرکزی از کود K2O باید هر سال کود پتاسی را به زمین داد چون زرشک و میوه هآیش نیاز مبرمی به آن دارند در سالهای بعد هم هر ساله کودهای فوق الذکر به همین مقدار و نصف کود حیوانی را به باغ زرشک داده و تنها به کمک رتیواتور باید آنها را به داخل خاک می فرستاد. کودهای معدنی را به صورت کودهای برگی در مواردی که آبیاری به وسیله باران مصنوعی انجام می گیرد نیز به بوته های زرشک می توان داد چونادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

چغندر قند SUGAR BEET

- در بین عوامل موثر بر مرغوبیت تاثیر منطقه کشت بیشترین و کود ازته هم پس از آن تاثیر بر روی مرغوبیت قند دارد.

عوامل کشت 37%                   کود ازته 20%       رقم و به زراعی 16%         بارندگی و اقلیم11%

- در اواخر تابستان هوا رو به خشکی می رود و مقدار برگها کاهش یافته اند و تنفس کم می شود و غده در حال رسیدگی تکنولوژی می باشد دادن کود ازته زیاد باعث رشد برگها شده و از درصد قند می کاهد ابیاری زیاد نیز باعث جذب بیشتر می گردد، پس در این شرایط ابیاری کمتر و ندادن کود ازته توصیه می شود.

- در شرایط کشت زمستانه (خوزستان) درصد قند کمتر می باشد.

 

- متوسط برداشت 27-24 تن در هکتاری باشد.

- قند ابتدا در برگها بصورت قند ساده است سپس به غده رفته در آنجا تبدیل به ساکارز شده و ذخیره می گردد البته به صورت ساکارز هم در برگ ساخته می شود ولی کمتر است.

- با افزایش ازت محصول قند ابتدا کمی افزایش و سپس کاهش می یابد ولی درصد قند از همان ابتدا کاهش  می یابد و محصول غده افزایش می یابد.

- رسیدگی فیزیولوژیکی چغندرقند، 2 سال پس از کاشت است ولی رسیدگی تکنولوژیکی هنگامیست که قند افزایش املاح کاهش یافته باشند.

- اگر چغندر قند یخ زده برداشت شود و سریعاً به کارخانه انتقال یابد می توان استفاده نمود ولی اگر یخ آن آب شود ، ساکارز به قندهای انورت تبدیل شده و می گندد.

- بهترین شرایط جهت چغندرقند بهاره وجود تابستان گرم جهت تامین حداکثر رشد و پائیز آفتابی با درجه حرارت شبانه نزدیک به صفر

- هوای سرد پس از کشت در بهار میتوان رشد چغندر قند را تا حد زیادی کاهش دهد.

- افزایش طول روز باعث افزایش وزن ریشه ها و مقدار ساکارز تولیدی تا 2 برابر خواهد شد ولی روی رشد قسمت های هوایی تاثیر چندانی ندارد.

- چغندر قند احتیاج به نور با شدت زیاد دارد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۳ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ